Hur påverkar urininkontinens kvinnors liv

DSpace Repository

Hur påverkar urininkontinens kvinnors liv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur påverkar urininkontinens kvinnors liv
Author Valdés, Ethel ; Stoica, Aurelia
Date 2010
English abstract
Changes in quality of life as a result of urine incontinence are a common phenomenon. Despite all the modern treatments there are a lot of women receiving negative consequences. These consequences affect both the body and psyche. The aim of the study is to illuminate women experience in living with urine incontinence and their experiences of care and treatment. The method used for this study to systematic search relevant literature was Willman’s methodology. Ten scientific articles were found in databases such as PubMed and Cinahl. The result contain four categories; to live with an imposed taboo illness, to feel unclean and live in shame, to restrict your day-to-day and sexual life, meeting and attitude among nursing staff. Women’s situation is affected enormously, however, the experience of urine incontinence is very much individual. Therefore it is desirable that nurses identify and support those women who are affected to reach a better balance in day-to-day life
Swedish abstract
Förändringar i livskvalitet till följd av urininkontinens är ett vanligt fenomen. Trots moderna behandlingar är det fortfarande många kvinnor som får negativa konsekvenser. Konsekvenserna berör både kroppen och psyket. Syftet med denna studie var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens och deras erfarenheter av vård och behandling. Metoden som användes för denna litteraturstudie och för att systematisk finna relevant litteratur var Willmans metodologi. De tio vetenskapliga artiklarna söktes i olika databaser som PubMed och Cinahl. Resultatet består av fyra kategorier: att leva med en tabubelagd sjukdom, känna sig oren och leva i skam, att begränsa sitt vardagliga och sexuella liv, bemötande och attityder hos vårdpersonalen. Kvinnors livssituation påverkas i mycket hög grad och upplevelsen av urininkontinens är mycket individuell. Det är därför önskvärt att sjuksköterskor kan identifiera och stödja de kvinnor som drabbas för att dessa ska uppnå en bättre balans i det dagliga livet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Livskvalité
Kvinnor
Sverige
upplevelser
urininkontinens
Handle http://hdl.handle.net/2043/9903 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics