”Vi gör precis allt man kan” - En undersökning av förutsättningar för språkutveckling hos sfi-elever

DSpace Repository

”Vi gör precis allt man kan” - En undersökning av förutsättningar för språkutveckling hos sfi-elever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Vi gör precis allt man kan” - En undersökning av förutsättningar för språkutveckling hos sfi-elever
Author Collin, Dan
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med följande uppsats är att undersöka hur några verksamma sfi-lärare och elever ser på språkutvecklingens svårigheter och möjligheter inom sfi. Därtill att undersöka åtta stycken sfi-elevers egna utsagor om sina erfarenheter kring svårigheterna inom sfi. Med hjälp av kvalitativa intervjuer undersöker och redogör jag för hur fem verksamma sfi-lärare och åtta sfi-elever på tre olika skolor diskuterar kring dessa faktorer, samt vad de får för konsekvenser i det dagliga arbetet gällande exempelvis didaktiska metoder. Mitt resultat påvisar att både lärarna och eleverna har teorier om att vilka faktorer som påverkar elevernas språkutveckling och att det förekommer skillnader gällande hur effektivt de olika eleverna har förutsättningar utvecklas. Analysen pekar på att lärarna har svårt att implementera styrdokumenten i det praktiska arbetet och även har svårigheter med att finna en avvägning mellan att förbereda eleverna för informella situationer samtidigt som de ska prestera bra på de nationella slutproven.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject sfi
andraspråk
tvåspråkighet
språkutveckling
didaktik
vuxenutbildning
heterogenitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/9918 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics