Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn med ADHD

DSpace Repository

Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn med ADHD

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn med ADHD
Author Nilsen, Wanja ; Persson, Emma
Date 2010
Swedish abstract
ADHD är ett funktionshinder som betyder att man kan ha problem med att reglera och kontrollera uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur man i skolan arbetar med barn som har ADHD. Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer och observationer inom ett och samma område. Av vårt resultat framgick det att tydlighet, struktur samt förberedelse är viktiga komponenter i arbetet med barn som har ADHD. Det finns generella metoder för hur pedagoger kan anpassa undervingen men det är viktigt att anpassa de utifrån individens specifika begränsningar och behov. Uppsatsen ger en överskikt av tidigare forskning om ADHD samt hur undervisningen kan anpassas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ADHD
innehåll
undervisning
organistation
socialt klimat
Handle http://hdl.handle.net/2043/9922 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics