Att arbeta med portfolio i textilslöjden - en metod för lärandet

DSpace Repository

Att arbeta med portfolio i textilslöjden - en metod för lärandet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att arbeta med portfolio i textilslöjden - en metod för lärandet
Author Pedersen, Kerstin
Date 2009
Swedish abstract
Med mitt arbete vill jag undersöka hur man arbetar med portfoliometodiken i textilslöjden och hur arbetet med portfolio kan underlätta för läraren att arbeta utifrån de direktiv som finns i kursplanen för slöjd. Undersökningen har genomförts i enkätform där textillärare som arbetar med portfoliometodiken har fått svara på ett antal frågor med olika svarsalternativ. I undersökningen har det framkommit att när man arbetar med portfolio i textilslöjden så sparas alla elevens arbeten. Den färdiga produkten har fotograferats och sparats tillsammans med elevens utvärdering och i de flesta fall även med lärarens kommentar. Däremot är det ingen som sparar någon bild på produkten under arbetets gång. Trots att fokus har flyttats från produkt till process i Lpo 94. Nästan samtliga lärare tycker sig se att portfolion hjälper eleven att se sin egen utveckling i slöjd, att den hjälper eleven att ta ansvar för sitt arbete samt att det är lättare att motivera eleven att skriva en utvärdering. Allt detta är i linje med kursmålen för slöjd. I min undersökning har det visat sig att det finns brister i hur portfolion används utanför klassrummet. Värdefull dokumentation förs t ex inte alltid vidare vid byte av skola.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Textilslöjd
Portfolio
Handle http://hdl.handle.net/2043/9924 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics