Stjäl inte det som är mitt, men jag lånar gärna det som är ditt!

DSpace Repository

Stjäl inte det som är mitt, men jag lånar gärna det som är ditt!

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Stjäl inte det som är mitt, men jag lånar gärna det som är ditt!
Author Dahlén, Peter
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka individers attityder och inställning om upphovsrätt bland elever på gymnasieskolans medieprogram. Arbetet ger en översikt av hur stor del begreppet upphovsrätt är i medieprogrammets utbildning och i dess olika kursplaner. Med hjälp av en enkätundersökning till årskurs tre på Medieprogrammet på en utvald skola, har jag bildat mig en uppfattning om hur elever ser på upphovsrätt. Jag har även intervjuat några olika lärare som undervisar i medieämnen om hur de ser på elevernas inställning till upphovsrätt. Mitt arbete visar att många elever inte bryr sig om upphovsrätt när det är någon annan som har skapat ett verk men upphovsrätten är ofta mycket viktig när det är eleven själv som har skapat något. Arbetet åskådliggör också hur elever tänker på olika sätt om upphovsrätt i skolan, privat eller i professionella sammanhang. Dessutom visar arbetet hur elevernas attityder skiljer sig från medielärarnas sätt att se på upphovsrätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject upphovsrätt
ungdomar
immaterialrätt
copyright
Medieprogrammet
inställning
attityd
Handle http://hdl.handle.net/2043/9925 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics