"Man lär inte för skolan utan för livet" -en studie av ett samarbete mellan skola och företag inom hållbar utveckling

DSpace Repository

"Man lär inte för skolan utan för livet" -en studie av ett samarbete mellan skola och företag inom hållbar utveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Man lär inte för skolan utan för livet" -en studie av ett samarbete mellan skola och företag inom hållbar utveckling
Author Paulsson, Sara
Date 2009
Swedish abstract
”Man lär inte för skolan utan för livet” är ett talesätt som det flesta träffat på, men om detta ska kunna införlivas måste man ta del av livet utanför skolan. Både pedagogisk forskning och läroplanen framhåller betydelsen av ett nära samarbete mellan skola och närsamhället. I detta examensarbete har jag studerat ett antal gymnasieelever på det naturvetenskapliga programmet och deras samarbete med företag som bedriver ett konkret arbete inom hållbar utveckling. Syftet med mitt examensarbete var att genom intervjuer utvärdera detta samarbete och undersöka vilka positiva effekter samt nyvunna kunskaper eleverna erhöll. Min slutsats är att eleverna har upplevt samarbetet som meningsfullt både ämnesmässigt och socialt. Det finns indikationer på att projektet har stöd i pedagogisk litteratur och att läroplanens mål uppfylls.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject praktik
arbetsliv
Handle http://hdl.handle.net/2043/9927 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics