Pedagogisk utveckling - från ett utforskande till ett tillvaratagande av elevers åsikter

DSpace Repository

Pedagogisk utveckling - från ett utforskande till ett tillvaratagande av elevers åsikter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogisk utveckling - från ett utforskande till ett tillvaratagande av elevers åsikter
Author Gustafsson, Viktor ; Gottschalk, Ylva
Date 2009
Swedish abstract
Utvärderingar används idag flitigt inom den svenska skolan för att bedöma verksamheten, en verklighet i vilken detta examensarbete gör avstamp i. Genom att genomföra en aktionsforskningsstudie har vi prövat och studerat en modell för pedagogisk utveckling som utgår från utvärderandet men också innefattar ett tillvaratagande av utvärderingsresultatet genom kollegialt uppföljningsarbete. Modellen innefattar kortfattat ett utforskande och ett tillvaratagande, vilket syftar till att väcka reflektion och kollegial samverkan med pedagogisk utveckling som målsättning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Pedagogisk utveckling
Reflekterande praktiker
Utvärdering
Dialog
Utforskande
Tillvaratagande
Livslångt lärande
Aktionsforskning
Kollegialt samarbete
Elevers åsikter
Handle http://hdl.handle.net/2043/9930 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics