Hur arbetar skolan med värdegrunden?

DSpace Repository

Hur arbetar skolan med värdegrunden?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur arbetar skolan med värdegrunden?
Author Jochmus-Stöcke, Hannah
Date 2010
English abstract
The purose with this study was to examine the concept of "value basis" and find out how a school works with value basis. To answer my questions formulations I used interviews and observations. I have interwied eight persons who all worked at the same school. To examine the students behavior I observed the students during their breaks, in the dining room and during the students lessons. It appeerd that the concept value basis consisted by some definitions. Value basis is among others about democrazy and respect. The majority of the staff interpreted the value basis at simular ways. Respect and attitude where used defintions. In the work with value basis the school used five so-called "value basis notions": Responsibility, Influence, Joy, Respect, Safety. In the different grades school rules is used from preschool to second grade, "comfortrules" for grade 3-6 and agreements for grade 7-9. It turned out that the staff at the school had god knowledge in the subject value basis, despite the lack of it in their educations. The work with value basis was different in the school, the teachers whom I interviewed used different methods when they worked with value basis. Many used different books in their work.
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen var att undersöka begreppet värdegrund samt ta reda på hur en skola arbetar med värdegrunden. För att besvara mina frågeställningar användes intervjuer och observationer. Jag intervjuade åtta personer som samtliga arbetade på samma skola. För att undersöka elevernas beteenden, observerade jag eleverna under deras raster, i matsalen och under deras lektioner. Det visade sig att begreppet värdegrund bestod av en del definitioner. Värdegrund handlar bland annat om demokrati och respekt. När det gällde skolans personals uppfattning av värdegrunden visade det sig att majoriteten av de anställda uppfattade värdegrunden på liknande sätt. Respekt och förhållningssätt var definitioner som användes. I arbetet med värdegrunden använde sig skolan av fem så kallade värdegrundsbegrepp: Ansvar, Inflytande, Glädje, Respekt, Trygghet. I de olika årskurserna användes ordningsregler för förskolan upp till årskurs två, trivselregler för årskurs 3-6 samt överenskommelser för eleverna i årskurs 7-9. Personalen på skolan visade sig besitta goda kunskaper i ämnet värdegrund, trots att värdegrunden fanns med väldigt lite eller inte alls i deras lärarutbildningar. Själva värdegrundsarbetet såg olika ut på skolan, lärarna som jag intervjuade hade var och en sina metoder för att arbeta med värdegrunden. Många använde sig av olika sorters litteratur i sitt arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject värdegrund
skola
respekt
undervisning
demokrati
Handle http://hdl.handle.net/2043/9932 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics