Skolan och det mångkulturella samhället

DSpace Repository

Skolan och det mångkulturella samhället

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolan och det mångkulturella samhället
Author Bergqvist, Pierre
Date 2010
Swedish abstract
Utvecklingen mot mångkulturella samhällen har inneburit en ökande förekomst av företeelser som främlingsfientlighet, diskriminering, rasism etc. I detta arbete försöker jag belysa skolans roll i motverkandet av dessa problem och undersöka på vilket sätt skolan är betydelsefull för det mångkulturella samhället, hur skolan häri övergripande skall arbeta och vilka problem skolan möter i detta arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject mångkultur
mångfald
invandring
interkulturell
etnicitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/9939 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics