How does the teachers of business economics develop their competence?

DSpace Repository

How does the teachers of business economics develop their competence?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title How does the teachers of business economics develop their competence?
Author Einerth, Mats
Date 2009
English abstract
The methods of competence development among the teachers of business economics in an enviroment where the time is more and more limited.
Swedish abstract
I detta arbete belyses kompetensutveckling bland lärare i företagsekonomi och hur dessa lärare utvecklar sin ämneskompetens. Bakgrunden är att lärare har allt mindre tid över för kompetensutveckling, samtidigt som kraven på en uppdaterad undervisning ökar. Syftet med studien är att undersöka hur och på vilket sätt lärare i ekonomi kan utveckla sin ämneskompetens i undervisningssituationen. Hur ser lärare på sin kompe-tensutveckling i ekonomi, mot bakgrund av de krav ett föränderligt samhälle ställer? I vilken form vill läraren kompetensutveckla sig i? Resultaten av mina intervjuer visar att lärarna vid de fristående gymnasieskolorna, hade mer tid och ekonomiska resurser för att delta i kompetensutveckling. Lärarna vid de kommunala gymnasieskolorna var mer pressade av begränsade resurser i tid och pengar, samtidigt som de uppgav att om de önskade kompetensutveckling var det ofta svårt att genomföra, då problemet var vem som skulle ersätta dem eftersom det saknades vikarier. Flera av respondenterna yrkar på att mer resurser avsätts för kompetensutveckling, och det finns en stor skillnad mellan gymnasieskolorna. Resultatet visade också att intern kompetensutveckling som genomförs för lärare i grupp på skolan, kan vara framgångsrik. Kunskapen finns ofta att hämta inom gymnasieskolans väggar, i form av andra lärares kompetens, som kan bidra till kollegornas kompetensutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Kompetensutveckling
Fortbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/9941 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics