Begrepps betydelse för lärandet i naturkunskap

DSpace Repository

Begrepps betydelse för lärandet i naturkunskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Begrepps betydelse för lärandet i naturkunskap
Author Hylén, Tim
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att ta reda på om lärare anser att deras inställning till be-grepp har en påverkan på naturkunskapsundervisningen. Med hjälp av enkäter har jag gjort ett urval av lärare som senare intervjuats i en kvalitativ undersökning. Resultatet av intervjun visar att lärare som ansåg att begrepp var viktiga tenderade att fästa större vikt vid dessa i sin undervisning än lärare som ansåg att de var mindre betydelsefulla för lärandet av naturkun-skap. De olika metoderna för hur lärarna valde att betona begrepp redovisas även i uppsatsen. Slutsatsen är att det är svårt att fastställa exakt vilken påverkan lärarens attityd till begrepp har, fast det finns en skillnad i val av undervisningsmetoder bland de lärare som anser att be-grepp är viktiga och bland de som menar att kunskap om helheten går att uppnå utan att fästa någon större betydelse till begrepp.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject attityd
lärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/9951 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics