Att blogga om varandras texter, digital respons elever emellan

DSpace Repository

Att blogga om varandras texter, digital respons elever emellan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att blogga om varandras texter, digital respons elever emellan
Author Falkman Johnsson, Runa
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med projektet var att undersöka om elever kan motiveras i skrivprocessen och i elevrespons med hjälp av Internet, dator och bloggteknik. Syftet var även att se om undervisningen kunde individualiseras i högre grad med hjälp av dessa medier. Projektet utfördes i svenskundervisningen i en klass sju under fyra veckor. Eleverna arbetade med att fördjupa sig i sagogenren, producera egna sagor samt ge varandra konstruktiv kritik i form av bloggrespons. Eleverna observerades under arbetet och fem individer valdes ut för en närmre observation och intervju angående motivation och engagemang. Resultatet av projektet visar att samtliga elever producerat en egen saga, samtliga kände inspiration i arbetet med hjälp av den respons de mottog. Med undantag för en elev gav samtliga respons till varandra som bidrog till förbättrade texter. Vissa problem uppstod i form av brist på datorer såväl i skolan som i hemmiljön. Projektet förlöpte väl i projektgruppen där alla, även de elever som underpresterat med traditionell metodik, motiverades till skrivande med hjälp av dator, Internet och blogg. Genom detta har en mer individualiserad undervisning uppnåtts i den här elevgruppen. Resultaten visar att elevrespons över Internet är ett sätt att hjälpa individer i elevgrupperna med motivation och engagemang. För att uppnå en givande undervisningsform kan Internet och datorer, i kombination med muntlig kommunikation, vara ett hjälpmedel för att motivera elever till skrivande och responsgivande. Detta då elever generellt sett är bekväma med detta medium och vana att kommunicera därigenom.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject blogg
respons
Handle http://hdl.handle.net/2043/9952 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics