Ökad måluppfyllelse - utvecklingsprojekt på ett naturbruksgymnasium

DSpace Repository

Ökad måluppfyllelse - utvecklingsprojekt på ett naturbruksgymnasium

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ökad måluppfyllelse - utvecklingsprojekt på ett naturbruksgymnasium
Author Svanberg, Linda
Date 2010
Swedish abstract
Våren 2008 startade på ett naturbruksgymnasium ett förbättringsprojekt kallat ”Ökad måluppfyllelse 2008-2010”. Projektets utgångspunkter är att skolan under en tvåårsperiod aktivt ska arbeta för att öka andelen elever på Naturbruksprogrammet som når målen i de kurser som ingår i deras studieplan. De mål som anges i projektplanen är att fler elever ska nå betyget godkänd eller bättre i samtliga kurser och att de i större utsträckning ska göra det inom ramen för kurstiden. Betygens likvärdighet ska kvalitetssäkras och resultaten följas upp bättre. Vidare vill man bättre synliggöra gymnasieskolans styrdokument samt öka antalet elever som upplever delaktighet och inflytande i undervisningen. I detta arbete undersöks om måluppfyllelsen hittills ökat genom projektet samt ges förslag på vidare tillvägagångssät utifrån undersökningens resultat. Frågeställningarna är vad som menas med ökad måluppfyllelse, hur skolans pedagogiska personal upplever att projektet har framskridit samt hur eleverna anser att skolan arbetar med elevinflytande, individanpassning, mål och innehåll i kurserna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Betygssättning
Mål
Måluppfyllelse
Naturbruksgymnasium
Skolförbättring
Skolutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/9954 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics