Geografi i de tidigare skolåren

DSpace Repository

Geografi i de tidigare skolåren

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Geografi i de tidigare skolåren
Author Basic, Vildana
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare i de tidigare skolåren, i årskurs 3,undervisar i geografi. Den nationella utvärderingen från 2003 visade, enligt Lundahl m.fl. (2003), att det finns vissa brister i grundskolans geografiundervisning. Sju stycken årskurs 3-lärare från två olika kommuner intervjuades och i arbetet delges deras - undervisningsmetoder i NO/SO mer specifikt geografin, - användning av läromedel i NO/SO, specifikt geografiundervisningen och - attityd gentemot geografi som undervisningsämne. Resultatet visar att undervisningen i de tidigare åldrarna är mer traditionsbunden än inriktad mot reflekterande arbete av kursmålen i geografiundervisningen. Därav lades arbetets fokus på hur man bättre och mer effektivt kan jobba i de tidigare åldrarna för att få bästa möjliga kunskapsutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject attityd
geografiundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/9991 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics