Invandrarelevers matematikbetyg - Faktorer som påverkar matematikbetyget för elever med utländsk eller invandrarbakgrund

DSpace Repository

Invandrarelevers matematikbetyg - Faktorer som påverkar matematikbetyget för elever med utländsk eller invandrarbakgrund

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Invandrarelevers matematikbetyg - Faktorer som påverkar matematikbetyget för elever med utländsk eller invandrarbakgrund
Author Ebadi, Farhad
Date 2010
Swedish abstract
Flera rapporter visar att elever med utländsk eller invandrarbakgrund har sämre matematikbetyg jämfört med deras svenska kamrater. Olika faktorer ges som orsak till detta, däribland föräldrarnas låga utbildning, attitydskillnader och språksvårigheter. Detta examensarbete har genom bl.a. intervjuer undersökt några faktorer som kan ha betydelse för icke svenska elevers matematikbetyg. Resultaten i detta arbete visar bl.a. att elever med utländsk eller invandrarbakgrund kan ha en misstro till samhället, då många anser att deras föräldrar inte har yrken som motsvarar sin utbildning. De intervjuade eleverna med utländsk eller invandrarbakgrund i denna studie visade ingen negativ attityd till matematik, men flertalet av dem ansåg att bl.a. språket ibland kunde vara en begränsning för deras matematikbetyg. Skolans ansvar att ta tillvara icke svenska elevers erfarenhet belyses också.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject betyg
elev
föräldrar
invandrare
matematik
utbildning
utländsk bakgrund
skolans ansvar
yrkesrelevans
Handle http://hdl.handle.net/2043/9995 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics