Kultur och den etniska mångfalden i fritidsverksamheten

DSpace Repository

Kultur och den etniska mångfalden i fritidsverksamheten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kultur och den etniska mångfalden i fritidsverksamheten
Author Olsson, Madeleine ; Persson, Terese
Date 2010
Swedish abstract
I detta examensarbete har vi skrivit om fritidspedagogiken. Vi har skrivit om fritidsverksamheten utifrån begreppen kultur och etnisk mångfald. En undersökning har gjorts på fyra fritidsenheter, på olika platser i Skåne. Undersökningen tar upp hur en del verksamheter jobbar med begreppet kultur och den etniska mångfalden. Syftet med vår undersökning var att ta reda på om och hur fritidsverksamheterna använder sig av kultur och etnicitet ute på enheterna. I detta arbete utgår vi ifrån Lev Vygotskijs sociokulturella teori, där han talar om hur viktigt samspelet är för att ta till sig kunskap. Vi presenterar även historik och allmän fakta om fritidsverksamheten utifrån ett kulturellt och etniskt perspektiv. Våra val av undersökningsmetoder, kvantitativt och kvalitativt, handlade om att få en bredd i undersökningen. Vår slutsats visar att en stor mängd barn inte vet vad ordet kultur betyder och innebär. En del pedagoger anser sig använda begreppet kultur och etnicitet i sin verksamhet, dock visar resultatet att detta är mycket sällsynt, de flesta barn har inte uppfattat att begreppet har lyfts. Men enligt Parling (2005) ska kulturbegreppet synliggöras i verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject Fritidsverksamhet
Kultur
Etnisk mångfald
Handle http://hdl.handle.net/2043/9997 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics