Empowerment - En litteraturstudie om att motivera diabetes mellitus typ 2 patienter till ökad egenvård

DSpace Repository

Empowerment - En litteraturstudie om att motivera diabetes mellitus typ 2 patienter till ökad egenvård

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Empowerment - En litteraturstudie om att motivera diabetes mellitus typ 2 patienter till ökad egenvård
Author Sidiropoulos, Panagiotis-Patroklos
Date 2010
English abstract
Patients with type 2 diabetes mellitus may improve their condition by a change of lifestyle. The incidence of type 2 diabetes mellitus in Sweden is increasing: 365 000 cases have been diagnosed to date. A similar number of people are believed to have this disease undetected. The purpose of this study was to examine how the nurse should carry out empowerment to motivate selfcare. The method used was a literature review of five articles. The results section describes the approach in the pursuit of empowerment. The nurse's application of empowerment does in fact improve selfcare for some patients.
Swedish abstract
Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är en växande sjukdom som patienten kan påverka genom att byta livsstil. I Sverige har 365 000 personer diagnostiserats med diabetes mellitus typ 2. Det tros finnas lika många personer med oupptäckt diabetes mellitus typ 2. Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt sjuksköterskan ska utföra empowerment för att motivera diabetes mellitus typ 2 människor till förbättrad egenvård. Som metod användes litteraturstudie. I resultatdelen beskrivs artiklarnas tillvägagångssätt i utförandet av empowerment. Sjuksköterskans utförande av empowerment påverkar vissa människor till bättre egenvård.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Diabetes
Empowerment
Handle http://hdl.handle.net/2043/10014 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics