Hur integrerar skolorna hälsa och livsstil i undervisningen?

DSpace Repository

Hur integrerar skolorna hälsa och livsstil i undervisningen?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur integrerar skolorna hälsa och livsstil i undervisningen?
Author Embrin, Liz ; Hansen, Lina
Date 2010
Swedish abstract
Embrin, Liz & Hansen, Lina. (2010). Hur integrerar skolorna hälsa och livsstil i undervisningen? – En undersökning om integration av hälsa och livsstil i undervisningen för grundskolan. (How do schools integrate health and lifestyle in the education system? - A survey about the integration of health and lifestyle in the educational system in primary school). Religionsvetenskap och lärande, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med vårt arbete är att undersöka hur två skolor i Skåne integrerar hälsa och livsstil i sin undervisning för elever i grundskolan samt på vilket sätt detta sker. Vi vill även undersöka skillnaden mellan de två skolorna eftersom skola 1 är profilerad hälsoskola och skola 2 är en ”vanlig” skola. Genom att intervjua två pedagoger (en från vardera skola) ville vi ta reda på hur pedagogerna på skola 1 och 2 arbetar i klassrummet för att integrera hälsa och livsstil i undervisningen. För att ta reda på elevernas perspektiv genomförde vi enkätundersökningar med eleverna från de två olika skolorna. Resultatet vår undersökning gav pekar på att det finns skillnader i arbetet kring hälsa och livsstil på de två skolorna. Skola 1 arbete visade inte en tydlig integration av hälsa och livsstil i de andra skolämnena utan hade fokus på idrottslektionerna. Vi kan konstatera att eleverna på de båda skolorna har ett likartat tänk kring vad hälsa och livsstil är och i vilka ämnen de anser hälsa och livsstil kan kopplas samman med. Nyckelord: Hälsa och livsstil, integrering, hälsofrämjande arbete, hälsoprofilerad skola kontra skola.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Hälsa
Livsstil
Handle http://hdl.handle.net/2043/10126 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics