Hur integrerar skolorna hälsa och livsstil i undervisningen?

DSpace Repository

Hur integrerar skolorna hälsa och livsstil i undervisningen?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Embrin, Liz
dc.contributor.author Hansen, Lina
dc.date.accessioned 2010-05-11T07:19:05Z
dc.date.available 2010-05-11T07:19:05Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10126
dc.description Embrin, Liz & Hansen, Lina. (2010). Hur integrerar skolorna hälsa och livsstil i undervisningen? – En undersökning om integration av hälsa och livsstil i undervisningen för grundskolan. (How do schools integrate health and lifestyle in the education system? - A survey about the integration of health and lifestyle in the educational system in primary school). Religionsvetenskap och lärande, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med vårt arbete är att undersöka hur två skolor i Skåne integrerar hälsa och livsstil i sin undervisning för elever i grundskolan samt på vilket sätt detta sker. Vi vill även undersöka skillnaden mellan de två skolorna eftersom skola 1 är profilerad hälsoskola och skola 2 är en ”vanlig” skola. Genom att intervjua två pedagoger (en från vardera skola) ville vi ta reda på hur pedagogerna på skola 1 och 2 arbetar i klassrummet för att integrera hälsa och livsstil i undervisningen. För att ta reda på elevernas perspektiv genomförde vi enkätundersökningar med eleverna från de två olika skolorna. Resultatet vår undersökning gav pekar på att det finns skillnader i arbetet kring hälsa och livsstil på de två skolorna. Skola 1 arbete visade inte en tydlig integration av hälsa och livsstil i de andra skolämnena utan hade fokus på idrottslektionerna. Vi kan konstatera att eleverna på de båda skolorna har ett likartat tänk kring vad hälsa och livsstil är och i vilka ämnen de anser hälsa och livsstil kan kopplas samman med. Nyckelord: Hälsa och livsstil, integrering, hälsofrämjande arbete, hälsoprofilerad skola kontra skola. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Hälsa en
dc.subject Livsstil en
dc.title Hur integrerar skolorna hälsa och livsstil i undervisningen? en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics