Vilka egenskaper önskas hos en ledare - skillnade och likheter i organisationerna Försvarsmakten och Sony Ericsson

DSpace Repository

Vilka egenskaper önskas hos en ledare - skillnade och likheter i organisationerna Försvarsmakten och Sony Ericsson

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vilka egenskaper önskas hos en ledare - skillnade och likheter i organisationerna Försvarsmakten och Sony Ericsson
Author Ekstrand, Sara ; Podsiadly, Nicole ; Waltersson, Johanna
Date 2010
English abstract
The main purpose of this paper is to examine how two different organisations differ or resemble each other in their desire for leadership qualities, according to the three different venues of recruitment, training and leadership. In this report we will study the organizations Armed Forces and Sony Ericsson, where Armed Forces represent a structured organization and Sony Ericsson a project organization. With the help of interviews both at the Armed Forces in Halmstad and at Sony Ericsson in Lund, we have received answers to questions about recruitment, training and leadership. What makes the interesting comparison is the difference in body shapes of the two companies Armed Forces, and Sony Ericsson. After reviewing and analyzing the data received during these interviews the inference is that the two organizations seek similar qualities in different ways. Due to variations both structually and organisazationally the means of finding a leader vary though eventually the processes end up similar. Also there are great emphasis on how further training within organizations play an important role, how the organisations make use of the training available and required in the effort of increasing the competence and efficiency of its employees.
Swedish abstract
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka hur två olika organisationer skiljer och liknar varandra i önskan om ledarskapsegenskaper, detta utifrån de tre olika arenorna rekrytering, utbildning och ledarskap. I denna rapport kommer vi att studera organisationerna Försvarsmakten samt Sony Ericsson, där Försvarsmakten kommer representerar en strukturerad organisation och Sony Ericsson en projektorganisation. Med hjälp av intervjuer både på Försvarsmakten i Halmstad och Sony Ericsson i Lund har vi fått svar på frågor kring rekrytering, utbildning och ledarskap. Det som gör jämförelsen intressant är skillnaden i organisationsformerna på de två olika företagen Försvarsmakten samt Sony Ericsson. Vi har efter granskning av data fått fram att de båda organisationerna strävar efter liknande egenskaper med på skilda sätt. På grund av organisationernas olika strukturer och organisatoriska uppbyggnad går man olika vägar för att hitta en ledare men i slutändan kan man se att processerna liknar varandra. Vidareutbildning inom organisationerna spelar stor roll och man lägger stor vikt på att ge sina medarbetare den utbildning som finns och krävs, detta för att kunna öka kompetensen och öka effektiviteten.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Ledarskapsegenskaper
Utbildning
Rekrytering
Ledarskap
Leadership Characteristics
Education
Recruitment
Leadership
Handle http://hdl.handle.net/2043/10155 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics