MINSKNING AV AGITATION OCH AGGRESSION UNDER EN DEMENSSJUKDOM

DSpace Repository

MINSKNING AV AGITATION OCH AGGRESSION UNDER EN DEMENSSJUKDOM

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title MINSKNING AV AGITATION OCH AGGRESSION UNDER EN DEMENSSJUKDOM
Author ANDERSSON, EMMA ; ROSVALL, SOFIE
Date 2010
English abstract
Today there is no curative treatment for Dementia disease, with the support of different interventions more favorable conditions can be created to improve the daily life and increase the quality of life for patients and their kindred. In our society the incidence of dementia disease is rising more and more due to the fact that the lifespan of humanity is increasing. The purpose of this literature review was to investigate in what way agitation and aggression at a dementia disease can be decreased. Based on a systematic approach who worked on the basis of Goodmans (1993) seven step from a literature review was carried out. Ten Scientific articles was selected from literature search in the databases PubMed, Cinahl and PsychInfo, both articles were based from qualitative and quantitative studies. The final result was unitized from the selected articles and came out in four categories: Physical touch, massage, education and knowledge, positive and negative attitudes among the staff and interaction between staff and the dementia patients. Several more studies and more education about agitation and aggression is desirable to increase knowledge, understanding and to improve quality of care within the care of dementia.
Swedish abstract
Demenssjukdomar går inte att bota, men med stöd och olika insatser kan gynnsammare förutsättningar skapas för att kunna klara av vardagen, höja livskvaliteten för personen i fråga samt närstående. I vårt samhälle blir demenssjukdomar allt vanligare med den enkla anledningen till ökad livslängd. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka på vilka sätt agitation och aggression vid en demens sjukdom kan minskas. Med utgångspunkt i systematiskt tillvägagångssätt utifrån Goodmans (1993) sju steg utfördes en litteraturstudie. Tio utvalda vetenskapliga artiklar valdes utifrån sökningar i databaserna PubMed, Cinahl samt PsychInfo, där artiklar både utgick ifrån kvalitativa samt kvantitativa studier. Resultatet som sammanslogs utifrån de utvalda artiklarna resulterade i fyra kategorier: Beröring – massage, utbildning – kunskap, positiva och negativa attityder hos vårdpersonalen samt interaktion - samspel mellan vårdare och demenssjuk person. Fler studier och mer utbildning kring agitation samt aggressivitet är önskvärt, för att öka kunskapen, förståelse hos vårdpersonalen och förbättra vårdkvalitet inom demensvård.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject DEMENS
AGITATION
AGGRESSION
MINSKNING
Handle http://hdl.handle.net/2043/10188 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics