Forskarutbildade lärare - en länk mellan forskning och praktik

DSpace Repository

Forskarutbildade lärare - en länk mellan forskning och praktik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Forskarutbildade lärare - en länk mellan forskning och praktik
Author Mattsson, Daniela
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att undersöka gymnasielärarens inställning till pedagogik- och didaktikforskning, om det finns någon samverkan med pedagogikforskare i skolan idag samt gymnasielärarens intresse för forskarutbildning och att forska i egen praktik. Arbetet bygger på en dokument- och litteraturstudie samt en empirisk studie baserad på enkätundersökning och intervjuer. Resultaten visar att det finns ett stort intresse för forskning bland lärarna. Användning av pedagogiskt och didaktiskt forskningsresultat i skolverksamheten är vanligt förekommande hos gymnasielärarna men samarbete mellan lärare och forskare är nästan obefintligt i skolan. Det finns också ett stort behov av forskarutbildade lärare som kan främja utvecklingsarbetet i svensk skola idag.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject forskarstuderande lärare
praxisnära forskning
skolutveckling
pedagogiskt arbete
kompetensutveckling
karriärvägar
Handle http://hdl.handle.net/2043/10290 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics