Företagskulturens betydelse för medarbetaren

DSpace Repository

Företagskulturens betydelse för medarbetaren

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Företagskulturens betydelse för medarbetaren
Author Ence, Carl
Date 2010
Swedish abstract
Abstract Denna uppsats behandlar hur individer i ett företag kan uppleva de kärnvärden som skapas av företagsledningen och om det eventuellt kan bidra till något mervärde för individen. Studien tar fäste vid tidigare forskning. Den presenterar företagskultur som symboler, ritualer med mera det vill säga ett ramverk för hur en individ ska bete sig. Uppsatsen går sedan vidare med en redogörelse av den kritik av företagskultur som Willmott presenterar att utgöra ett verktyg för ledningen att manipulera de anställda. I kontrast till denna kritik undersöker studien om det går att skapa ett välmående hos individen med stöd av det som presenteras i Antonovskys KASAM tankar. Dessa bygger på att stärka parametrarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att på så sätt skapa ett välbefinnande hos individen genom att exempelvis skapa resurser för individen för som medför en hanterbar situation. Empirin inleds med att chefer på Länsförsäkringar Skåne intervjuas för att bättre få en bild av hur de önskar att deras kärnvärden skall fungera på företaget samt definiera dem. Med denna bakgrund skapas en enkätundersökning som riktar sig till de anställda. Undersökningen delas upp i två delar och skickas ut till de anställda som får ta ställning till: 1. Om de känner till företagets kärnvärden 2. Om de styrs av sina kärnvärden samt hur de uppfattar dem 3. Finns det något stöd i företagens kärnvärde för de anställda Därefter presenteras resultatet och analysen; att det eventuellt skulle finns anställda som känner en positiv konsekvens av kärnvärdena. Detta på grund av de faktorer som går att förknippa med välmående och arbetsliv med hjälp av Antonovskys modell då det går att stärka samtliga parametrar i arbetslivet.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Företagskultur
KASAM
Handle http://hdl.handle.net/2043/10332 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics