SO-undervisning på en Freinetskola

DSpace Repository

SO-undervisning på en Freinetskola

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title SO-undervisning på en Freinetskola
Author Jeschko, Marie
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att studera undervisningen i SO inom en pedagogisk riktning, Freinetpedagogiken, där olika arbetssätt belyses för att stimulera lusten till lärande. Genom att studera undervisningen på en Freinetskola har jag sökt svar på frågor om vad som är viktigaste mål för SO-undervisningen, hur undervisningen organiseras och vilken syn lärare och elever har på SO.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Freinetpedagogik
SO-undervisning
Didaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/10346 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics