Kemikalier i kläder-En butiksunersökning om kunskap, värderingar och agerande

DSpace Repository

Kemikalier i kläder-En butiksunersökning om kunskap, värderingar och agerande

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kemikalier i kläder-En butiksunersökning om kunskap, värderingar och agerande
Author de Carvalho, Lena-Karin
Date 2010
English abstract
The purpose for this study is to find out which knowledge and values there are in clothing stores about chemicals in clothes and about ecological alternatives. I also would like to see in what way information can affect the stores to act in a sustainable way. Especially I want to investigate how the stores corporate culture affects their strategic work. I have done a qualitative survey and I interviewed 13 storeowners in the center of Malmo. First I met the people I interviewed in their stores, a couple of months later I followed up with telephone interviews. The store owners knew very little about rules in the area of chemicals in textile, however they had some knowledge about ecological clothing. The customer, the deliverer, media, the producer, the state and communes are identified as important actors that could affect the corporate owner and the actions. The people in the survey questioned if the quality and style could be as good when the clothes were ecological and they thought that they were more expensive, most of them didn´t believe that the customers were willing to pay for the difference. Some of those I have talked to were mistrusting ecological markings. The people I talked to felt that the price, the style and the quality of the clothes was important, a few viewed the environmental impact as the most important. They had some will to change but it was followed with demands that the ecological clothes and there head goals were compatible. The corporate cultures together with the people in the stores, there attitudes and values, affected the strategic environmental work of the stores. The information affected the store owners in different ways but it is required more than knowledge to change their actions against a more sustainable way. Keywords: Clothing stores, chemical in clothes, ecological clothes, corporate cultures, environmental strategic work, knowledge, values and action.
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att ta reda på vilken kunskap och vilka värderingar som finns i klädesbutiker angående kemikalier i kläder och om ekologiska alternativ. Jag vill även undersöka på vilket sätt information kan påverka butikerna till att agera i linje med en hållbar utveckling. Särskilt vill jag undersöka hur butikernas företagskultur påverkar deras strategiska arbete. Jag har gjort en kvalitativ undersökning och intervjuat 13 butiksinnehavare i centrala Malmö. Först träffade jag intervjupersonerna i deras butiker, några månader senare ringde jag upp var och en för att se om de tänkt något på det vi samtalat om eller till och med gjort några förändringar. De flesta av intervjupersonerna visste mycket lite om vad det finns för regler gällande kemikalier i textil, de hade dock viss kunskap om ekologiska kläder. Kunden, leverantören, media, producenten samt stat och kommun identifierades som aktörer som kunde påverka företagaren i sitt agerande. Flera av de intervjuade ifrågasatte om kvalitet och stil var lika bra i ekologiska kläder och de trodde att de ekologiska kläderna var dyrare. De flesta var tveksamma till om kunden ville betala mellanskillnaden. Några av dem misstrodde dessutom ekologiska märkningar. Intervjupersonerna tyckte att priset, stilen och kvaliteten på kläderna var viktiga, ett par av dem ansåg att miljöspekten var överordnad. Det fanns en viss vilja till förändring bland intervjupersonerna men med den följde krav på att de ekologiska kläderna överensstämde med butikernas överordnade mål. Butikernas företagskulturer tillsammans med människorna i butikerna, deras attityder och värderingar, påverkade butikernas strategiska miljöarbete. Att få information om kemikalier som kan finnas i kläder hade olika effekt på företagarna men det visade sig att det krävs mer än kunskap för att förändra deras agerande i linje med en hållbar utveckling. Nyckelord: Klädbutiker, kemikalier i kläder, ekologiska kläder, företagskulturer,miljöstrategiskt arbete, kunskap, värderingar och agerande. Abstract
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject chemical in clothes
knowledge
ecological clothes,
corporate cultures
environmental strategic work
values and action in clothing stores
Handle http://hdl.handle.net/2043/10386 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics