Integrated Care (IC) as an Organizational Strategy - A Modest Study of Fidelity

DSpace Repository

Integrated Care (IC) as an Organizational Strategy - A Modest Study of Fidelity

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Integrated Care (IC) as an Organizational Strategy - A Modest Study of Fidelity
Author Sjöberg, Johanna ; Åkerberg, Louise
Date 2008
Swedish abstract
Sjöberg, J & Åkerberg, L Integrerad Psykiatri som verksamhetsstrategi – en blygsam studie av programtrohet Examensarbete i socialt arbete 30 poäng Malmö Högskola: Hälsa och samhälle, enheten för socialt arbete, 2008. Utifrån vår utbildning inom verksamhetsutveckling var vi intresserade av att undersöka hur en privat aktör på offentligt uppdrag använder sig av en organisatorisk strategi. För att göra detta har vi tagit del av skriftligt empiriskt material från Integrerad Närsjukvård i Malmö (INM) så som verksamhetsberättelse, utvärderingar, upphandlingsdokument e t c. Ytterligare empiri har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med medarbetarna på INM. Avseende material kring Integrerad Psykiatri (IP) har vi studerat bland annat arbetsblad. Integrerad Psykiatri (IP) är en evidensbaserad strategi för organisering av och behandling inom psykiatrisk vård. Ur ett organisatoriskt perspektiv kan det nämligen finnas en mängd omständigheter som bidrar till svårigheter respektive möjligheter, avseende implementering av ett sådant organisatoriskt recept. Det har i vår studie visat sig vara en reell möjlighet för en verksamhet att tolka strategin och därmed faktiskt omvandla den till praktiska handlingar. Denna organisatoriska tolkning måste dock ske inom ramarna för modellen för att receptet inte ska förvanskas. Programtrohet innebär den grad av modellen som faktiskt utförs och genomförs som den var ämnad. Receptet i sig förutsätter en hög grad av programtrohet för att kunna leverera, de genom evidensbaseringen, utlovade behandlingsresultaten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject ACT
implementering
Integrerad Psykiatri
nyinstitutionell teori
organisationsrecept
programtrohet
strategi
Handle http://hdl.handle.net/2043/10411 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics