Individuella utvecklingsplaner i Montessori- och Reggio Emiliaprofilerade förskolor.

DSpace Repository

Individuella utvecklingsplaner i Montessori- och Reggio Emiliaprofilerade förskolor.

Details

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Individuella utvecklingsplaner i Montessori- och Reggio Emiliaprofilerade förskolor.
Author Vallberg Roth, Ann-Christine ; Månsson, Annika
Editor Persson, Sven
Date 2010
Swedish abstract
Vad har en förändrad barndom för betydelse för yngre barns lärande och utbildning? Denna rapport försöker förstå och förklara denna betydelse med hjälp av forskare från forskningsfältet Barndom, lärande och ämnesdidaktik på Lärarutbildningen på Malmö högskola. I rapporten tas begreppen barndom, lärande och ämnesdidaktik upp som sammanflätade och ömsesidigt relaterade till varandra. I fem olika artiklar presenteras: Förskolans ledarskap i en nystartad förskola ; Hur dokumentation och bedömning i förskolor med olika pedagogiska inriktningar kan se ut ; En översikt över historiedidaktisk forskning med inriktning mot yngre barn ; Svenskämnesundervisningens innehåll i skolans tidigare år ; En kartläggning av forskning om de yngre barnen i det idrottsvetenskapliga intresseområdet
Link http://hdl.handle.net/2043/10391 .Icon
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Barndom, lärande och ämnesdidaktik - Exempel från en forskningsmiljö vid Lärarutbildningen
Series/Issue Rapporter om utbildning
ISSN 1101-7643
Pages 53-70
Language swe (iso)
Subject Individuella utvecklingsplaner
profiler
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/10515 Permalink to this page
Buy print http://webshop.holmbergs.com...10515 (print-on-demand service)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics