Vägen till meningsfull sysselsättning

DSpace Repository

Vägen till meningsfull sysselsättning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Report
Title Vägen till meningsfull sysselsättning
Author Aggestam, Josefin ; Andersson, Mats
Date 2010
Swedish abstract
Denna rapport är en utvärdering av MICA – Människan I Centrum Arbete. MICA är Östersunds svar på daglig verksamhet för personer med funktionshinder. Den metod som MICA arbetar efter är ett resultat av flera års utvecklingsarbete där individer som är berättigade daglig verksamhet enligt LSS (och daglig sysselsättning enligt SoL) erbjuds möjligheten att arbeta på företag, myndigheter och organisationer ute i samhället. Metodens ambition är att ge brukaren stöd för att öka sin självständighet, utvecklas och i det långa loppet också närma sig arbetsmarknaden. Vägen mot arbetsmarknaden skall hela tiden präglas av en meningsfull sysselsättning för individen. Metoden är i svenska mått mätt relativt ovanlig och Östersund tar emot studiebesök från kommuner och andra verksamheter från olika delar av landet och världen som intresserar sig för deras arbete. Av denna anledning anlitade Östersunds kommun under 2008 Malmö högskola för att med utomstående ögon utvärdera MICAs arbete. Utvärderingens syfte har varit att ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete inom MICAs organisation. Vi hoppas dessutom att denna rapport kan verka som inspiration eller vägledning för andra liknande verksamheter i världen eller Sverige.
Publisher Malmö högskola
Series/Issue Malmö högskolas utvärderingsrapport;2010:2
2010:2
ISSN 1654-7462
ISBN 978-91-7104-355-9
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Social work
Handle http://hdl.handle.net/2043/10718 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics