1990-talets svenska attityder till invandrare och invandring

DSpace Repository

1990-talets svenska attityder till invandrare och invandring

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title 1990-talets svenska attityder till invandrare och invandring
Author Laczak, Krystof
Date 1999
English abstract
Uppsatsen analyserar allmänna socialpsykologiska mekanismer som påverkar och utformar relationerna mellan olika samhällsgrupper. Stor vikt lägges vid frågor kring attitydsbildning, attitydernas sociala funktioner, den sociala och nationella identitetens betydelse och förekomstens av etniska stereotypier. Särskilt undersöks hur pass mycket påverkas individuella attityder av rasistiska ideologier som tilldelar olika etniska grupper och tillhörande individer bestämda platser i samhällsordningen. Författaren analyserar svenska förhållanden för att utröna om rasismens moderna formerr, som de idag tolkas av utländska IMER-forskare, förekommer också här i landet. Särskilt intresse ägnas åt frågan, om negativa etniska attityder, fördomar och diskriminerande handlingar är individuella patologier eller avspeglar samhällets traditionella normer, värderingar och prioriteringar. Opinionsundersökningar genomförda i Sverige under 1990-talet utgör analysens bas.
Publisher Malmö högskola/IMER
Language swe (iso)
Subject attityd invandrarnas
hegemoni
etnicitet
fördom
diskriminering
rasism
socialpsykologi
gruppprocesser
invandrarnas kolonisering
ideologi
Handle http://hdl.handle.net/2043/1076 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics