Jämförelse av diastoliska parametrar i liggande respektive sittande ställning

DSpace Repository

Jämförelse av diastoliska parametrar i liggande respektive sittande ställning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jämförelse av diastoliska parametrar i liggande respektive sittande ställning
Author Alsafi, Zahraa
Date 2010
English abstract
COMPARISON OF DIASTOLIC PARAMETERS BETWEEN SUPINE POSTURE AND SITTING POSITION ZAHRAA ALSAFI Alsafi Z. Comparison of diastolic parameters between supine posture and sitting position. Degree Project, 15 Credit Points. Biomedical Laboratory Science, Malmö University: Health and Society, Department of Biomedical Laboratory Science, 2010. Changes in body position entails changes in cardiac diastolic function. Studies have shown that diastolic parameters are higher at supine posture in comparison with for example upright posture. The studies were made using non-invasive techniques performed by echocardiography. The change in the diastolic function arises because of variations in preload and filling pressures when changed body position. The purpose of this study was to measure the heart's diastolic parameters at supine posture and sitting position for a comparison. Pulsed doppler echocardiography and tissue doppler imaging were used to assess the diastolic parameters in 30 consecutive patients in the Cardiology clinic of Malmo, SUS. With pulsed doppler echocardiography the peak early mitral inflow velocity (E) and peak late filling velocity (A) were measured at the opening of mitral valve. An E/A ratio was calculated for all patients. On the contrary tissue doppler imaging was used to measure peak rate of early mitral annular velocity (E'). This value was measured at the septal and the lateral wall of the heart, and later an E'-average was calculated from these two measurements. With this value and the previously measured E-wave velocity, an E/É-ratio was calculated for all patients. Using t-test paired sample test a comparison between E/A ratio in supine posture and sitting position was made. A comparison was made in a similar way with the E/E'-ratio. Results from t-test for both E/A and E/E'-ratio gave a p-value >0.05. This result means that this study can not show a significant difference in the diastolic parameters at supine posture and sitting position. Key words: Body position, Diastolic dysfunction, Diastolic function, E/A ratio, E/É ratio, Filling pressure, Preload, Pulsed Doppler imaging, Respiration, Tissue Doppler imaging.
Swedish abstract
JÄMFÖRELSE AV DIASTOLISKA PARAMETRAR I LIGGANDE RESPEKTIVE SITTANDE STÄLLNING ZAHRAA ALSAFI Alsafi Z. Jämförelse av diastoliska parametrar i liggande respektive sittande ställning. Examensarbete i i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde Biomedicinsk laboratorievetenskap, 2010. Ändringar av kroppsställning medför ändringar i hjärtats diastoliska funktion. Studier har visat med hjälp av icke-invasiva metoder utförda med ekokardiografi, att de diastoliska parametrarna är större vid liggande i jämförelse med exempelvis stående ställning. Denna ändring uppkommer på grund av ändringar i bland annat preload och fyllnadstryck vid ändringar i kroppsställning. Syftet med denna studie var att mäta hjärtats diastoliska parametrar vid liggande samt sittande ställning för jämförelse. Pulsad dopplerteknik och vävnadsdoppler teknik användes för att registrera de diastoliska parametrarna hos 30 konsekutiva patienter på Kardiologiska kliniken SUS Malmö. Med pulsad dopplerteknik registrerades E- och A-vågshastigheter vid mitralisklaffarnas öppning. En E/A-kvot beräknades för samtliga patienter. Vävnadsdoppler användes för att registrera É-vågshastigheten septalt samt lateralt och ett É-medelvärde räknades utifrån dessa två mätningar. Med detta värde samt den tidigare mätta E-vågshastigheten beräknades en E/É-kvot för samtliga patienter. Med hjälp av t-test för parvisa observationer gjordes en jämförelse av E/A-kvoten mellan liggande och sittande kroppsställning. På samma sätt jämfördes E/É-kvoten mellan liggande och sittande. Resultaten från t-testet för både E/A och E/É-kvoten gav ett p-värde > 0,05. Detta resultat innebär att ingen signifikant skillnad i de diastoliska parametrarna vid liggande och sittande kunde påvisas statistiskt i denna studie. Nyckelord: Diastolisk dysfunktion, Diastolisk funktion, E/A-kvot, E/É-kvot, Fyllnadstryck, Kroppsställning, Preload, Pulsaddoppler teknik, Respiration, Vävnadsdoppler teknik.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Diastolisk dysfunktion
Disatolisk funktion
E/A-kvot
E/E´-kvot
Fyllnadstryck
Kroppsställning
Preload
Pulsaddoppler teknik
Respiration
Vävnadsdoppler teknik
Handle http://hdl.handle.net/2043/10873 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics