Fanan den är röd/ The red banner

DSpace Repository

Fanan den är röd/ The red banner

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Fanan den är röd/ The red banner
Author Liljekvist, Peter
Date 2010
Swedish abstract
Symbolbruket i arbetarrörelsens fanor skiljer sig åt beroende på var någonstans i Sverige den har sitt ursprung. Denna studie har i avsikt att synliggöra likheter och skillnader i bruket av historiska symboler mellan de olika arbetarföreningarna i Landskrona under perioden 1890-1906. Undersökningens grund ligger i komparation av den historiska symbolik som avbildas i fanorna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Arbetarrörelse
Fanor
Historiebruk
Komparativstudie
Landskrona
Handle http://hdl.handle.net/2043/10899 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics