Pedagogers syn på normer och normbrytande beteende i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers syn på normer och normbrytande beteende i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers syn på normer och normbrytande beteende i förskolan
Author Bengtsson, Sofie ; Nilsson, Annika
Date 2010
Swedish abstract
Arbetets titel är Pedagogers syn på normer och normbrytande beteende i förskolan. Vi har undersökt hur man ser på normer och normbrytande beteende i förskolan. Frågorna är; Hur ser pedagoger kring normer och normbrytande beteende i förskolan? Vilken variation finns i synen på normer och normbrytande beteende i förskolan? Vi har valt att göra intervjuer med förskollärare och barnskötare. Syftet med undersökningen är att fördjupa oss i normer och normbrytande beteende. Att få en större förståelse för barn med normbrytande beteende ur ett individuellt och miljöperspektiv. Vi har använt oss av tidigare forskning som handlar om normer, avvikande beteende och normbrytande beteende. Studien har visat att pedagogernas syn på normer i förskolan är regler och avvikande beteende. Att ett normbrytande beteende både kan vara barn som bryter mot uppsatta regler och barn som är tysta. Det har även framkommit i undersökningen att pedagogerna ser ett normbrytande beteende på ett individuellt respektive ett miljöperspektiv. Nyckelord: Barnet, miljön, normbrytande beteende, normer, regler.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barnet miljö regler
normer normbrytande beteende
Handle http://hdl.handle.net/2043/10931 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics