Att läsa eller att inte läsa - Fem lärare om hur de tolkar samma mål

DSpace Repository

Att läsa eller att inte läsa - Fem lärare om hur de tolkar samma mål

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att läsa eller att inte läsa - Fem lärare om hur de tolkar samma mål
Author Åström, Helena
Date 2010
Swedish abstract
Skolan styrs av styrdokument vilka alla lärare måste anpassa sin undervisning efter. I dessa finns emellertid ett tolkningsutrymme, och syftet med denna studie är att klarlägga hur ett antal lärare i svenska tolkar och arbetar med ett av målen från kursplanen i detta ämne. Genom att belysa hur en liten del av det regelverk som omger skolan kan tolkas kan förståelsen för vad det innebär att arbeta efter nationellt ställda mål och kriterier öka. För att åstadkomma detta intervjuades fem lärare, alla från samma skola, angående deras syn på uppnåendemålet att kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka. Resultatet av intervjuerna visar på en viss spridning i hur målet uppfattas då alla lärare exempelvis inte menade att målet i sig innebar något krav på läsning. Den spännvidd som syns i hur lärarna tolkar detta mål väcker frågan kring vad en likvärdig skola innebär.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject styrdokument
svenska
betyg
skönlitteratur
Handle http://hdl.handle.net/2043/10936 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics