Demokrati i förskolan - en studie i pedagogers syn på barns delaktighet och inflytande

DSpace Repository

Demokrati i förskolan - en studie i pedagogers syn på barns delaktighet och inflytande

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Demokrati i förskolan - en studie i pedagogers syn på barns delaktighet och inflytande
Author Björebro, Ida ; Sjöberg, Dennis
Date 2010
Swedish abstract
I detta examensarbete är syftet att undersöka hur pedagoger inom förskola arbetar med barns inflytande. Vi använder oss av kvalitativa intervjuer med pedagoger på en förskola. Frågeställningarna är; vilken uppfattning har pedagogerna om barns inflytande; vilka styrdokument utgår pedagogerna från; samt vilka metoder arbetar pedagogerna med. Vi skriver om kommunikation, det kompetenta barnet, demokrati och Vygotskijs teorier som viktiga delar av tidigare forskning och viktiga begrepp. Slutsatsen av undersökningen är att pedagogerna som deltagit i undersökningen tycker sig arbeta aktivt för att barn ska vara delaktiga och ha inflytande samt att demokrati i förskolan anses vara viktigt. Förhoppningen är att undersökningen kan vara givande för både blivande pedagoger och redan verksamma. Kanske kan arbetet utmana till reflektion och förändring.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Delaktighet
Demokrati
Förskola
Inflytande
Kommunikation
Kompetanta barnet
Handle http://hdl.handle.net/2043/11071 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics