WHAT IS HEALTH - A qualitative study on the concept of health of Internal Displaced women in Georgia

DSpace Repository

WHAT IS HEALTH - A qualitative study on the concept of health of Internal Displaced women in Georgia

Details

Files for download
Icon
Appendix II
Icon
Appendix III
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title WHAT IS HEALTH - A qualitative study on the concept of health of Internal Displaced women in Georgia
Author Hagen Andersson, Anneli ; Persson, Zandra
Date 2010
English abstract
The aim of this study was to examine the health concept of Georgian female IDP´s. This is an empirical study with a qualitative approach based on semi-structured interviews. In total seven IDP women in the city of Zugdidi in Georgia participated. The data analysis was inspired by Burnard’s (1991) content analysis, and resulted in two categories: 1) The experience of Control with the sub-headings Social Situation, Family and Lack of money and 2) The experience of Identity with the sub-headings Origin, Ability to cope and Self-worth. These are all crucial factors for the participants to lead a life with dignity and in control, which are important for having health. Marmot’s theory on social determinants of health has influenced the data analysis and categorization. Further studies on this subject would be of value to guide the healthcare system in how to better prevent and meet the needs of female IDP’s and refuges.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka begreppet hälsa bland kvinnliga georgiska internflyktingar (Internal Displaced People, IDP). Detta är en empirisk studie med en kvalitativ metod som bygger på semi-strukturerade intervjuer. Sammanlagt sju IDP kvinnor i staden Zugdidi i Georgien deltog. Dataanalysen var inspirerad av Burnard's (1991) innehållsanalys, och resulterade i två kategorier: 1) Upplevelsen av kontroll med underrubrikerna Social situation, Familj och Avsaknad av pengar och 2) Upplevelsen av identitet med underrubrikerna Ursprung, Anpassningsförmåga och Självkänsla. Dessa är alla avgörande faktorer för att deltagarna skall kunna leva ett liv med värdighet och kontroll; båda viktiga faktorer för hälsan. Marmots teori om sociala bestämningsfaktorer för hälsa har influerat dataanalys och kategorisering. Ytterligare studier i detta ämne skulle vara av värde för att vägleda sjukvården i hur man bättre kan arbeta förebyggande samt möta behoven hos kvinnliga internflyktingar samt internationella flyktingar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language eng (iso)
Subject Concept of health
Control
Georgia
Identity
Internal Displaced People
Marmot
Qualitative study
Women
Handle http://hdl.handle.net/2043/11086 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics