Barn med flera språk

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barn med flera språk
Author Ferenczi, Vivien
Date 2010
Swedish abstract
Mitt syfte med detta arbete var att undersöka flerspråkiga barns språkutveckling. Jag jämförde två olika förskolor och pedagogernas arbetssätt. Den första förskola ligger i en liten stad och den andra i en stor stad i Skåne. Jag ville även undersöka vilka uppfattningar förskolelärare har om flerspråkiga barn samt hur konsekvensen av föräldrarnas agerande är med sina två- eller flerspråkiga barn. Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning i två förskolor där jag har gjort intervjuer och observationer. Jag har fokuserat på förskolelärarnas arbetssätt. Resultatet visar att det finns stora skillnader mellan pedagogernas arbetssätt och erfarenhet som beror på hur många flerspråkiga barn de har mött. I den ena förskolan finns det få tvåspråkiga barn och i den andra är det många barn som är flerspråkiga. Resultatet visar också att barn får mer stöd i den stora staden än i den lilla. Förskoleläraren som arbetar med många flerspråkiga barn är mer intresserad av deras språkutveckling än pedagogen som möter få flerspråkiga barn.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Flerspråkighet
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/11096 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics