Student/ VAL-projektets uppsatser samt grundskollärarutbildning före år 2000 /LS: Recent submissions

 • Digitaliseringen och det tredelade svenskämnet fulltext
  Jansheden, Andreas Lars-Erik  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Student essay 15hp
 • Lärarens betydelse för elevens motivation i matematik fulltext
  Florén, Jakob; Nilsson, Ingemar  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Bachelor thesis
 • Samtal i undervisningen – En undersökning av hur lärare arbetar med s... fulltext
  Laura, Bengtsson  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Student essay 15hp
 • Visuellt stöd i slöjd fulltext
  Palm, Nils  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Student essay 15hp
 • Skarpa Projekt i Gymnasieskolan fulltext
  Petersson, Andreas  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2020) Student essay 15hp

Search


Browse

My Account