Inne eller ute - har det någon betydelse för inlärning?

DSpace Repository

Inne eller ute - har det någon betydelse för inlärning?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nilsson, Matilda
dc.contributor.author Larsson, Marika
dc.date.accessioned 2010-12-28T12:57:36Z
dc.date.available 2010-12-28T12:57:36Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/11342
dc.description Abstract Nilsson, Matilda Larsson, Marika (2010) . Inne eller ute – har det någon betydelse för inlärning? - En studie om hur pedagoger på en traditionell förskola respektive utomhusförskola arbetar med att främja inlärning. Syftet med vår studie är att ta reda på hur pedagoger arbetar för att främja inlärning på en traditionell förskola respektive utomhusförskola. Via vår studie vill vi ta reda på hur åtta stycken pedagoger på fyra förskolor arbetar med inlärning. Vi vill också undersöka pedagogernas tankar kring inlärning, lekens betydelse för inlärning, hur arbetssättet kan se ut på de olika förskolorna samt hur stor betydelse den pedagogiska miljön har för inlärningen. Detta gör vi genom en kvalitativ undersökning vilket innebär att vi granskar helheten med hjälp av delvis strukturerade intervjuer och observationer som ett komplement. Vi har använt oss av Vygotskijs teorier som belyser stora delar av vårt arbete vad gäller inlärning och social kompetens, Pramling Samuelsson och Sheridan är också en återkommande teorikälla i vårt arbete. I resultatet framkom det att samtliga pedagoger ansåg att de viktigaste förutsättningarna för inlärning var att ta till vara barnens intresse och erfarenheter och jobba utifrån det. Det uppkom även att miljöns konstruktion är väldigt central för barnets inlärning och att leken likaledes har en stor betydelse för utveckling. Slutligen framkom det att det spelar ingen roll om man befinner sig ute eller inne så länge det finns engagerade pedagoger och bra inspirerande miljöer. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Inlärning en
dc.subject Arbetssätt en
dc.title Inne eller ute - har det någon betydelse för inlärning? en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics