Mänskliga rättigheter : juridiska perspektiv

DSpace Repository

Mänskliga rättigheter : juridiska perspektiv

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Mänskliga rättigheter : juridiska perspektiv
Editor Lundberg, Anna
Date 2010
Swedish abstract
Rätten är ett viktigt verktyg för att realisera idéer om mänskliga rättigheter. Inte minst när människor utsätts för människorättskränkningar fyller juridiken en funktion som redskap för individer att hävda sina rättigheter. Denna antologi behandlar mänskliga rättigheter ur juridiskt perspektiv. Bokens upplägg omfattar i huvudsak fyra delar där fokus ges åt fredens, preventionens respektive krigens folkrätt. Det mest omfattande av dessa avsnitt rör fredens folkrätt.
Publisher Liber
ISBN 978-91-47-09074-7
Pages 376
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/11452 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics