Förskolan och de utsatta barnen - utmaningar och möjligheter

DSpace Repository

Förskolan och de utsatta barnen - utmaningar och möjligheter

Details

Files for download Overview of item record
Publication BookChapter
Title Förskolan och de utsatta barnen - utmaningar och möjligheter
Author Balldin, Jutta ; Tallberg Broman, Ingegerd
Date 2010
Link http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/26/91/50e... (external link to publication)
Publisher Fritze
Host/Issue "Se de tidiga tecknen" : forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola : delbetänkande
Series/Issue Statens offentliga utredningar (SOU);64
ISSN 0375-250X
ISBN 978-91-38-23444-0
Pages s 101-122
Language swe (iso)
Subject children at risk
pre school
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/11454 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics