Ansvar – Inflytande – Socialt samspel. En intervjustudie om strategier för att skapa goda inlärningssituationer i Eget arbete för årskurs 1-2.

DSpace Repository

Ansvar – Inflytande – Socialt samspel. En intervjustudie om strategier för att skapa goda inlärningssituationer i Eget arbete för årskurs 1-2.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ansvar – Inflytande – Socialt samspel. En intervjustudie om strategier för att skapa goda inlärningssituationer i Eget arbete för årskurs 1-2.
Author Atthage, Terese
Date 2010
Swedish abstract
Sammanfattning I den här studien har jag valt att, utifrån ett lärarperspektiv i skolår 1-2, studera arbetsformen Eget arbete. En av grundtankarna bakom arbetsformen är att eleverna planerar sina arbetsuppgifter och att de själva ansvarar för att de blir utförda inom en bestämd tid. Det finns forskning som har ifrågasatt arbetsformen och som visar på att Eget arbete är en av olika faktorer som påverkat elevers försämrade ämneskunskaper sedan början av 1990-talet. Syftet med denna undersökning är att skapa större insikt i hur vi ökar möjligheterna till att elever får sina behov tillfredställda under lektioner med Eget arbete i skolår 1-2. Samt att undersöka i hur stor utsträckning eleverna ges möjlighet till inflytande över arbetsuppgifterna och till socialt samspel under lektioner med Eget arbete. Undersökningen syftar också till att undersöka vilka strategier lärare har för att hjälpa de elever som har svårighet att arbeta självständigt. I undersökningen har jag gjort intervjuer med tio lärare från nio olika skolor. Samtliga lärare som är intervjuade är och har varit verksamma i skolår 1-2. Jag har kommit fram till att arbetsformen organiseras på olika sätt av de intervjuade lärarna. Vilket syfte lärarna har med Eget arbete påverkar deras sätt att utforma arbetsformen. I studien presenteras en samling av de strategier som de intervjuade lärarna har för att hjälpa de elever som har svårighet att arbeta självständigt. Dessa strategier kan inspirera verksamma lärare och forskare. Den uppfattning jag bildat mig genom den här undersökningen är att elevinflytandet och elevernas möjlighet till socialt samspel är mycket begränsad under lektionerna med Eget arbete. Sökord: Ansvarsförmåga, arbetsschema, eget arbete, elevinflytande, individualisering självständigt arbete, socialt samspel.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject eget arbete
arbetsschema
individualisering
ansvar
elevinflytande
socialt samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/11490 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics