Inskolning av de yngsta barnen ur pedagogers perspektiv

DSpace Repository

Inskolning av de yngsta barnen ur pedagogers perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inskolning av de yngsta barnen ur pedagogers perspektiv
Author Persson, Eleonora
Date 2010
Swedish abstract
Arbetet Inskolning av de yngsta barnen av Eleonora Persson handlar om inskolning i förskola. Syftet med följande studie är utifrån fyra förskollärares perspektiv undersöka hur de yngsta barnens inskolning kan gå till. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville jag se hur man förbereder det nya barnet och föräldrarna, vilka inskolningsmodeller som finns samt hur inskolningen kan gå till. Arbetet resulterade i att förskollärare arbetar med två veckors lång inskolning för att barnen successivt samt med stöd av sina föräldrar skall vänja sig vid pedagogerna, den befintliga barngruppen och den nya miljön. Det är tryggheten som ligger till grund för alla inskolningar. Det är pedagogerna som basen för barnets trygghet. Resultat pekar på att barm har från ettårsåldern att samverka och att de öppna för nya relationer. Förskolepersonalen erkänner betydelse av förälderns roll under inskolningen. Det framkommer många tankar hos pedagogerna kring hur relation ska utvecklas till barnen och föräldrarna, hur de ska erövra deras tillit.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject inskolning
förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/11493 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics