"Det blir liksom lite kul"– En studie om musikens plats och funktion i förskola och skola

DSpace Repository

"Det blir liksom lite kul"– En studie om musikens plats och funktion i förskola och skola

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Det blir liksom lite kul"– En studie om musikens plats och funktion i förskola och skola
Author Svensson, Elin ; Svensson, Jeanette
Date 2010
Swedish abstract
Abstract Svensson, Elin & Svensson, Jeanette (2010) ”Det blir liksom lite kul” – En studie om musikens plats och funktion i förskolan och skolan. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola. Denna studie belyser musikens plats och funktion i förskolan och skolan. Syftet med studien är att undersöka hur musiken ser ut i verksamheterna, vilken betydelse musiken har samt hur pedagoger resonerar kring musik. Studien utgår från följande frågeställningar: Vilken plats och funktion har musiken i den dagliga verksamheten på en förskola respektive i en skola? Finns det några likheter respektive olikheter i verksamheternas sätt att använda sig av samt se på musikens plats och funktion i verksamheten? Studien tar avstamp i det sociokulturella perspektivet där begrepp som interaktion, samspel och kommunikation ses som centrala när det gäller utveckling och lärande. Observationer och intervjuer med pedagoger inom de berörda verksamheterna utgör vår empiri. Empirin har landat i olika kategorier som försöker svara på när, var, hur och varför musiken används som den gör. Slutsatsen är att musiken i skolan mer fungerar som ett avbrott från undervisningen medan musiken i förskolan ständigt är närvarande i verksamheten. Studien belyser även pedagogernas preferenser där den egna individens intresse och kunskap blir avgörande för hur musiken används i verksamheten. I studien framkommer det att det finns skillnader i pedagogernas resonemang i skolans verksamhet kring musik vilket däremot inte framkommer bland pedagogerna i förskolans verksamhet. Nyckelord: barns erfarenheter, lärande, musik, pedagogers preferenser, sociokulturellt perspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Musik
Lärande
Barns erfarenheter
Pedagogers preferenser
Handle http://hdl.handle.net/2043/11516 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics