Att skapa av rum-en gestaltande studie av Reggio Emilia - inspirerade förskolors pedagogiska innemiljöer

DSpace Repository

Att skapa av rum-en gestaltande studie av Reggio Emilia - inspirerade förskolors pedagogiska innemiljöer

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att skapa av rum-en gestaltande studie av Reggio Emilia - inspirerade förskolors pedagogiska innemiljöer
Author Hanning, Yessica
Date 2010
Swedish abstract
Detta examensarbete är en studie i Reggio Emilia - inspirerade förskolors fysiska pedagogiska inomhusmiljöer. Syftet med arbetet är att utveckla förståelse vad som ligger till grund för den pedagogiska miljöns utformning. Min undersökningsmetod har varit kvalitativa intervjuer med fyra förskolelärare från olika förskolor samt observationer och dokumentation av förskolornas inre miljöer. Det insamlade materialet ligger till grund för en gestaltning i form av en målning. I en analys av målningen kopplar jag bilden till de faktorer och tankar som jag i min undersökning funnit relevanta avseende den pedagogiska miljöns utformning. I min studie framstår att förhållningssättet, att se barnen, är det centrala. De intervjuade pedagogerna i de undersökta Reggio Emilia - inspirerade förskolorna har en i hög grad utvecklad filosofi kring stimulerande miljöer med barnperspektivet i fokus. Detta framträdde också i hur de pedagogiska innemiljöerna utformats med ett varierat och för barnen lättillgängligt material, vilket i förlängningen ger barnen stora möjligheter att använda sina egna kompetenser och utvecklas. Ett hinder som studien pekat på är när det blir ett för stort ålderspann inom barngrupperna, då detta medfört att det har blivit svårt att utforma miljöerna optimalt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Reggio Emilia-inspirerad pedagogik
Pedagogiska miljöer
Gestaltning
Bild
Skapa
Rum
Handle http://hdl.handle.net/2043/11517 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics