Tvångssyndrom i skolan Hur kan man arbeta med elever med ett tvångssyndrom i skolan?

DSpace Repository

Tvångssyndrom i skolan Hur kan man arbeta med elever med ett tvångssyndrom i skolan?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tvångssyndrom i skolan Hur kan man arbeta med elever med ett tvångssyndrom i skolan?
Author Nilsson, Emily ; Radovanovic, Dragana
Date 2010
Swedish abstract
I arbetet undersöks lärarrollens yrkesroll inom skolans värld hur man arbetar med elever som drabbats av OCD. OCD står för ”obsessive compulsive disorder” och det innebär människor som lider av ett tvångssyndrom och tvångstankar. Frågor som arbetet ämnar besvara är: Hur märker man om ett barn lider av OCD? Vilka är de utmärkande symptomen? Finns det någon koppling kring OCD och andra psykiska sjukdomar? Hur bemöter skolan de elever som lider av OCD? Finns det någon specifik handlingsplan för dessa elever? Hur bör skolan bemöta dessa elever? Vilka hjälpmedel finns? Hur kan man anpassa undervisningen efter behov? Arbetet består i att ta reda på vilka symptom elever som drabbats av OCD kan ha, hur Barn och ungdomspsykiatri (BUP) arbetar för att bota och lindra syndromet, hur skolan och lärare jobbar för att gynna elevernas utveckling och lärande samt hur man kan känna sig om man lider av syndromet. Vi har använt oss av en kvalitativ metod när vi har intervjuat människor som vi anser har haft en stor relevans för undersökningen. Vår slutsats har varit att vi har fått reda på vad man ska ha i åtanke när man arbetar med barn som har OCD och psykisk ohälsa samt vad det innebär att lida av syndromet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bemötande
yrkesetik
psykisk sjukdom
tvångstankar
Handle http://hdl.handle.net/2043/11524 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics