Vad vill patienten veta? En litteraturstudie om patienters informationsbehov vid cytostatikabehandling

DSpace Repository

Vad vill patienten veta? En litteraturstudie om patienters informationsbehov vid cytostatikabehandling

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad vill patienten veta? En litteraturstudie om patienters informationsbehov vid cytostatikabehandling
Author Hesselbom, Sara ; Mårtensson, Mia
Date 2011
English abstract
Background: Cancer is one of the leading causes of death in Western countries, and the incidences is increasing in Sweden, which means that many will have to undergo treatment such as chemotherapy. This is a treatment that has been developing tremendously over the last thirty years and it is highly dependent on staff knowledge and understanding about the treatment and its effect on the patient's life. Purpose: The aim is to investigate cancer patients' needs and experience of information during their chemotherapy treatment. What kind of information do patients feel that they need? Do patients experience that they get enough information? How do patients prefer to receive information? Method: A literature review based on Goodmans seven steps. Result: A great need among the patients was information about side effects, how these can be managed and prevented. Factors affecting the information needs appeared to be family and friends, the time when the information was given and if the patient preferred to receive more or less information. Patients prefer to receive information orally by health professionals but they would also have liked to receive additional written information.
Swedish abstract
Bakgrund: Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden och insjuknandet ökar i Sverige. Detta medför att många kommer att behöva genomgå behandling, exempelvis med cytostatika. Detta är en behandling som utvecklats enormt de senaste trettio åren och som ställer höga krav på personalens kunskap om och förståelse för behandlingen och dess påvekan på patientens liv. Syfte: Att undersöka cancerpatienters behov och upplevelse av information under sin cytostatikabehandling. Med frågeställningarna; Vilken information upplever patienterna att de har behov av? Upplever patienterna att de får tillräckligt med information? Hur föredrar patienterna att få information? Metod: En litteraturstudie baserad på Goodmans sju steg. Resultat: Ett stort behov hos patienterna var information om biverkningar, hur dessa kan hanteras och förebyggas. Faktorer som påverkar informationsbehovet visade sig vara närstående, tidpunkt då informationen ges och om patienten föredrog att få mer eller mindre information. Patienterna föredrar att få informationen muntligt av sjukvårdspersonal men vill gärna ha kompletterande skriftlig information.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Cytostatikabehandling
Information
Handle http://hdl.handle.net/2043/11544 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics