Handbollsprofilerad skolgång

DSpace Repository

Handbollsprofilerad skolgång

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Handbollsprofilerad skolgång
Author Uddenäs, Linda
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vad som påverkar elever att välja handbollshögstadium. Min undersökning har jag utfört på en kommunal högstadieskola i Skåne med handbollsprofilering. Jag har använt mig av en kvalitativ metod med personliga intervjuer. Intervjuerna utförde jag på 16 elever som går handbollsprofilerad skolgång i årskurs sju. I mitt examensarbete har jag valt att använda mig av Pierre Bourdieus teori och hans begrepp kapital, habitus och fält. Mina intervjusvar i min undersökning har hjälpt mig att bekräfta och arbeta fram påverkningsfaktorerna familjens påverkan, vänner och lagkamraters påverkan, skolans påverkan och eget intresse och framtidsplaner som påverkan inför val av skolgång. Min slutsats i arbetet är att alla elever blir påverkade på olika sätt av ovan nämnda faktorer inför sitt val till handbollshögstadium under olika perioder i deras livssammanhang. Mitt examensarbete ger lärorik kunskap och erfarenhet inom olika påverkningsfaktorer inför val av handbollsprofilerad skolgång. Jag finner det relevant att blivande studie och yrkesvägledare eller andra läsare av mitt examensarbete bör tänka på mina påverkningsfaktorer inför eventuella möten med elever som väljer att kombinera idrott med utbildning som skolgång.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elever
handbollshögstadium
kvalitativ metod
påverkningsfaktorer
kön
Handle http://hdl.handle.net/2043/11560 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics