Förskoleklassen i Grekland och Sverige. En jämförelse av de nationella läroplanerna.

DSpace Repository

Förskoleklassen i Grekland och Sverige. En jämförelse av de nationella läroplanerna.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskoleklassen i Grekland och Sverige. En jämförelse av de nationella läroplanerna.
Author Fouskaki, Eleni
Date 2011
Swedish abstract
I den här studien kommer jag att jämföra läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet och förskoleklassen i Sverige och Grekland. Valet av länderna förefaller naturligt eftersom jag är en grekiska som lever i Sverige. Intresset väcktes av diskussioner om en gemensam europeisk arbetsmarknad, vilket var resultat av EU:s intentioner som vi har sett via bland annat bolognaprocessen. Syftet är att kartlägga de lik- och olikheterna som finns mellan de två läroplanerna. Fokus läggs på värdegrund och demokrati. Undersökningen är menad att besvara frågan om huruvida det finns möjlighet för förskollärares mobilitet mellan de två länderna. Utfallet av undersökningen – hur lika och/eller olika läroplanerna är - kan vara avgörande för en förskollärares beslut att söka arbete i det andra landet. Metoden som används är dokumentanalys. Komparationen är tredelad. Först ges en allmän och kortfattad beskrivning av de två ländernas utbildningssystem där även läroplanernas struktur jämförs. Dessutom förklaras ett antal viktiga begrepp. Andra delen består av själva dokumentanalysen med vilken ett antal punkter från båda läroplanerna jämförs genom att kopplas till kategorier som har den gemensamma nämnares funktion. Tredje och sista delen behandlar ett specifikt perspektiv, nämligen värdegrund och demokrati. Slutsatsen som har kommit fram visar att likheterna mellan de två läroplanerna är fler än olikheterna. Det kan innebära att de två länderna är ganska nära varandra i frågan om hur förskoleklassen bör fungera.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bolognadeklarationen
demokrati
dokumentanalys
förskoleklass
komparation
läroplan
utbildningssystem
värdegrund
ämnesöverskridande
Handle http://hdl.handle.net/2043/11568 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics