Elevens syn på lärarens ledarstil

DSpace Repository

Elevens syn på lärarens ledarstil

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevens syn på lärarens ledarstil
Author Svartz, Christian
Date 2011
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att undersöka hur eleverna tänker kring lärarens ledarstil, hur det påverkar dem både positivt och negativt och ifall de upplever att relationen till läraren förändras utanför klassrummet. Med litteratur som behandlar olika ledarstilar i klassrummen, ledarskap och hur en lärare ska vara i allmänhet återfinns ett samband med resultatet. Forskningsmetoden är av intervjuform där fem elever intervjuades enskilt. Slutsatsen är att eleverna anser att en lärare främst bör vara demokratisk, engagerande och snäll. Utanför klassrummet beter sig läraren efter hur tidigare lektioner varit och/eller hur relationen till den enskilda eleven är.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Ledarskap
Ledarstil
Ordning
Handle http://hdl.handle.net/2043/11576 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics