Elevers förhållande till ämnet idrott och hälsa - En kvantitativ undersökning av elever i årskurs 9

DSpace Repository

Elevers förhållande till ämnet idrott och hälsa - En kvantitativ undersökning av elever i årskurs 9

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers förhållande till ämnet idrott och hälsa - En kvantitativ undersökning av elever i årskurs 9
Author Andersson, Maria ; Sellergren, Emma
Date 2011
English abstract
A current inspection of schools around the country is showing clear signs of the ballgames and the ball in general is often used during PE classes. The same inspection also shows that the presence of students in the Swedish school in physical education vary widely. PE has arguably lost its identity and the curriculum is described as unclear, which can directly affect the students. The purpose of this study was therefore to see physical education from students' perspective and get clarity in what relationship students have to physical education. Our survey were done in three different schools and all together 109 respondents. The results of the survey show that students in general are strongly positive towards physical education. Although, our study shows that students have a lack of vision when it comes to the subject knowledge level and clarity.
Swedish abstract
En färsk inspektion på skolor runt om i landet visar tydliga tecken på att bollspel och bollen överlag är flitigt använda på idrottslektionerna. Samma underökning visar också att närvaron hos elever i den svenska skolan på idrottsundervisningen varierar stort. Idrotten har enligt många tappat sin identitet och kursplanerna beskrivs som oklara, vilket direkt påverkar eleverna. Syftet med vår undersökning var därför att se idrottsundervisningen ur elevernas perspektiv och få tydlighet i vilket förhållande elever har till ämnet idrott och hälsa. Genom en enkätundersökning på tre olika skolor med 109 respondenter har vi sökt förståelse. Resultatet av undersökningen visar att elever överlag är mycket positivt inställda till ämnet idrott och hälsa. Trots detta visar undersökningen att elever har en bristande syn när det kommer till ämnets kunskapsgrad och tydlighet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Idrott och hälsa
förhållande
inställning
kunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/11577 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics